Gyors
kiszállítás

kedvező díj

Biztonságos
vásárlás

gyors pénztár

Telefonos ügyfélszolgálat

0265-323.023

1-8-ig Össz.: 144

oldalanként

Rács  Lista 

Csökkenő irány beállítása
 1. A boldogtalan sorsú Rudolf trónörökös - Szerelmi regény

  A boldogtalan sorsú Rudolf trónörökös - Szerelmi regény


  55,00 RON

  A nagyanyám szájából hallottam először, hogy "a boldogtalan sorsú Rudolf trónörökös" - így, ebben a zárt és felbonthatatlan formában, ami valami réges-régi, könnyfakasztó ponyva címe lehetett... Nagyanyám akkortájt született egy Bécstől távoli magyar kisvárosban, amikor Rudolf és (hogy őt idézzem) "a Vecsera" meghalt Mayerlingben. A gyerekkorából hozott történet ereje azonban mit sem csökkent két világháború után sem, a negyvenes évek végén is érdemes volt még tovább mesélni, mert még nem szikkadt ki a benne lappangó titok. További információk
 2. A bolygató

  A bolygató


  45,00 RON

  Moldova György kikérte az irattárból a megfigyelésével kapcsolatos dokumentumokat. Beszélt azokkal az emberekkel, akik a megfigyelését elrendelték és azokkal is, akik a jelentéseket írták. Ebben a könyvben olvashatjuk az Íróhoz írt leveleket, a dicsérettől az aljas mocskolódásokig. További információk
 3. A csókok éjszakája

  A csókok éjszakája


  36,00 RON

  A zenélő angyal és az Egy pesti leány története után újabb darabbal bővül a Molnár Ferenc életművét fölelevenítő sorozat. A csókok éjszakája címmel huszonöt novellát és jelenetet gyűjtöttünk össze, a szerelem létélményének megannyi változatát. A színes történetek mindegyike bizonyság a XX. század sikerszerzőjének mély emberismeretére, elragadó stílusára és formaművészetére. A történetek, mint megannyi szerelemmozaik, a féltékenység, a reménytelen vágyakozás, az ifjúkor érzelmi ébredése, a csalódás, a magány, a férfiúi és női gyász, az érzelmi útkeresés és az izzó vágy őstípusait villantják föl. Novelláról novellára haladva kijárjuk végül az érzelmek iskoláját, s akár megértjük, akár kikacagjuk e novellák loknis, cilinderes hőseit: a vágyhajhászó uraságot, a szerelmi életében társadalmilag is fölkapaszkodó banktisztviselőt, az elbocsátott szeretőt, az elvágyódó, magát halálra álmodó zenészt, az egy fiókot mindig zárva tartó lánykát, vagy az elhagyott férjhez visszatérő és vissza nem térő feleségeket – minden történetben többé-kevésbé magunkra ismerhetünk, tanúságul arra, hogy az idők ugyan változnak, de a szerelem évszázadok múltán is ugyanaz marad. További információk
 4. A fegyvertelen katona

  A fegyvertelen katona


  43,20 RON

  Az emigrációban élt írónő könyve 1956-ban jelent meg Buenos Airesben, a jelenlegi kiadás Európa-léptékű, hiszen a kontinensen ez az első megjelentetés! D. Kenese Erzsébet hazai olvasók előtt ismeretlen remekműve Európa második világháború utáni lelkiismeretének önvizsgálata is: történelmi visszatekintésben, történelmi díszletek között. A könyv elolvasása maga is Manréza, lelki önvizsgálat, lelki megtisztulás: Loyolai Szent Ignác élete kevesek előtt ismert, miközben köztudott, hogy ő alapította a Jézus Társaságát. A loyolai szentnek döntő szerepe volt a reformációt követő katolikus megújulás kibontakozásában. A könyv mégsem puszta életrajz, Szent Ignác első hitélményei, kiútkeresése mögött a hangsúly a férfilét egyetemes átalakulására helyeződik, amikor Iigo Lopez a spanyol király szolgálatát fölcseréli Krisztusnak, az Ég és Föld Urának szolgálatával. További információk
 5. A Föld ködében

  A Föld ködében


  27,00 RON

  A föld ködében mintha egy megtestesült misztériumjáték volna a 20. század elejének Felső-Magyarországáról, egy Közép-európai asszony életbe szőtt rémálmairól. A fájdalmas szívű örök anya, a fiáért, a fia jövőjéért "a halállal is alkut kötő" magyar anya sorsa. Hétköznapjaink lemoshatatlannak tűnő lelki szennyesét tisztítja napról-napra Kosáryné Réz Lola parabolájának hősnője. Az elzüllött, lepusztult munkásember erőszakossága, a gyermekhalálok, a falu testi és lelki nyomora, a megaláztatások "ostorcsapásai" teszik egyre nemesebbé az önfeláldozó lélek női kálváriáját... Szépség és tragikum együttállása - mint annyi esetben a Trianon utáni magyar prózairodalomban. A meseszövés szépsége, a hétköznapokba ágyazott képzelőerő drámai kibontása és a versbetétek játszi lírája ellenpontozni képes az I. világháború utáni szociális elkeseredettség tragikumát. További információk
 6. A kastély árnyékában

  A kastély árnyékában


  25,00 RON

  Wass Albert a Mire a fák megnőnek történetét folytatja. Egyetlen család környezetében, egy mezőségi tanya verőfényében és a vele szomszédos kastély árnyékában rá tud tapintani a Kiegyezéstől a Békeidőig tartó korszak belső életére, mozgató eszméire és tévedéseire. Csak a líra szépsége tudja esztétikailag megszerettetni velük ezt a súlyos vádirattá komorodó epikát. "Bizony, öreg vagyok, és nem ebbe az országba való. Ahol vakok hajtják a szekereket, süketek lesik a hangokat és némák beszélnek csak igazságról. Magyarnak lenni ma annyi, mint süketnek, vaknak és némának lenni." - mondja az író eszméinek szóvivője, a fanatizmusért nyugdíjba kényszerült református tiszteletes. További információk
 7. A kedves gondok ünnepe - Karácsonyi antológia

  A kedves gondok ünnepe - Karácsonyi antológia


  36,00 RON

  Szerkesztő: Hunyadi Csaba Zsolt Móra Ferenc nevezi találóan kedves gondok ünnepének a karácsonyt a kötet címadó elbeszélésében. Ez és a többi karácsonyi elbeszélés egyedülálló ünnepi utazásra hívja az olvasót térben és időben. A minőségi olvasmányélményre olyan klasszikus magyar írónevek jelentenek még garanciát, mint Babits Mihály, Krúdy Gyula, Tömörkény István, Harsányi Zsolt, Surányi Miklós vagy Ady Endre. Neves íróinkkal együtt gondolkodhatunk és mosolyoghatunk azon, milyen nehéz dolga lehetett már a kőkori férfinak is megfelelő ajándékkal meglepni asszonyát, megidézhetjük Mátyás király karácsonyát, tanúi lehetünk egy igazi katonakarácsonynak, de olvashatunk többek között háborgó tengeren, afrikai faluban, díszes palotában vagy éppen kocsmában megünnepelt karácsonyról is. A legkülönbözőbb korokban és helyeken játszódnak a történetek, melyek közös pontja a Karácsony, és mindaz, amit ez az ünnep jelenthet: békesség, boldogság, remény és szeretet, „szelíd könnyek folyása, a mosoly bensősége, jámborság, hit, hagyomány, családiasság – mindaz, amiben hinni szeretünk, és amiben hinni jó.” Ajánló Manapság, amikor az úgymond karácsonyi hangulat legalább egy hónappal december 24. előtt beköszönt; amikor az ajándékvásárlási mánia (és egyben mizéria) teljesen pénzközpontúvá teszi, kommersz műszeretet-kinyilvánítássá degradálja az ünnepet; amikor a tévében vagy évek óta, unásig ismételt, vagy nézhetetlen filmekkel, programokkal igyekeznek szórakoztatni a karácsonyi asztal mellett összegyűlt családokat, úgy érezhetjük, szükségünk van egy kis megnyugvásra. Valamire, amit nem a giccs vagy a teljes feleslegesség aurája leng körül. Ilyenkor igazi ajándék (méghozzá többszörösen az) a könyv. Mint amilyen A kedves gondok ünnepe című antológia, amely két évszázad neves íróinak karácsonnyal kapcsolatos novelláiból válogat. Ráadásul valamiféle kifejezetten magyaros lelkület tükröződik ezekben az írásokban, ugyanaz a büszke, a csapásokat a végsőkig tűrő virtus, mely áthatja himnuszunkat és a magyar költészet és prózairodalom számos jelentős alkotását. A kötetben összegyűjtött novellák így csupán távoli rokonai az olyan klasszikusoknak, mint O. Henrytől a „Háromkirályok ajándéka”, s bizonyos értelemben nem is tradicionális karácsonyi történetek. Az ünnep ugyan meghatározó elem, de a novellák mentesek minden szentimentalizmustól, inkább a rendíthetetlen hit, a krisztusival rokon megbocsátás, az erkölcsi tartás dominál bennük, sőt, némelyikben még a humorral kevert keserűség is megjelenik. Stílusukat tekintve a legendától a csattanóra kihegyezett novellán át a krokiba oltott imádságig, a komoran komolytól az ironikusan könnyedig széles spektrumot lefednek az írások, míg témájukban, helyszíneikben egyaránt olvashatunk a bibliai pár názáreti megpihenéséről, középkori lovagtörténetekről, tengeri kalandokról, katonai szolgálatról, valamint polgári életről és inflációról. Felhőtlen örömöt, valószerűtlen érzelmességet lényegében sehol sem érhetünk tetten e novellákban, tisztaságukban, romlatlanságukban, őszinteségükben mégis hatalmas erő rejlik: az ünnepnek az az ereje, amely segít átvészelni a viszontagságokat, felülkerekedni a sokszor megoldhatatlannak tűnő problémákon, és mindenekelőtt átélni és megérteni a szeretetet, ami nélkül értelmetlenné válik minden más az életünkben. Ám talán éppen ettől időtlenek ezek az írások; éppen emiatt emelkednek messze felül a mára elüzletiesedett ünnepen, és tagadják meg annak minden álságosságát, hogy, még ha némelykor látszólag örömtelenül is, de vigasztaljanak. Galamb Zoltán 2010. december 24. http://www.ekultura.hu/olvasnivalo/ajanlok/cikk/2010-12-24/a-kedves-gondok-unnepe-karacsonyi-antologia További információk
 8. A költő és a macska - Te és a világ

  A költő és a macska - Te és a világ


  19,00 RON

  Wass Albert életműve 10. kötet "A világ szép és különös. Csak sok benne nagyon a beteg ember. Az izgága, az irigy, a gyűlölködő. A gonosztevő és a diktátor, az őrült és a hős. Fertőzik és rontják a világot, amennyire adottságaiktól kitelik. De egészen elrontani nem tudták mégsem, ha ezerszer is azt hirdeti a látszat. Miért nem? Mert a Világ anyja a Természet, s a természetben az ember nem egyéb, mint egy kis pajkos tréfa. Vigyázz tehát, hogy vidám tréfa maradj. Mert a gonosz tréfából tövis nő csupán, mely véresre sebez Téged s elcsúfítja a világot." "Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Sajnos, embere is van. Igyekezz kevesebbet törődni velük és többet azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is.Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz." További információk

1-8-ig Össz.: 144

oldalanként

Rács  Lista 

Csökkenő irány beállítása